Reglament

 1. El CMSC us fa la proposta d’anar a peu a Montserrat, caminada excursionista i no competitiva, seguint un itinerari variat, cercant els pocs camins i corriols que encara queden, i travessant poblacions i urbanitzacions.
 2. Cada participant s’inscriu lliurement i sota la seva responsabilitat tant personal com davant de tercers. En particular ha de valorar les seves condicions físiques i psíquiques , ja que estem parlant d’una distància de 46,00 Km i un desnivell acumulat positiu de 1.900 m i acumulat negatiu de 1.300 m .
 3. Per a participar en la Marxa cal disposar de llicència federativa o equivalent, en cas de no disposar-ne l’organització tramitarà, en el moment de la inscripció una assegurança específica per a la marxa.
 4. Cal tenir 14 anys complerts el dia 31 de desembre de l’any de la caminada. Els menors de 18 anys necessiten l’autorització signada pels pares o tutors legals i han d’anar acompanyats d’un adult.
 5. Horaris de sortida, per tal d’homogeneïtzar als diferents participants l’organització ha establert dos horaris diferents de sortida, a les 06:00 hores pels caminadors i a les 07:00 hores pels corredors.
 6. Els participants estan obligats a respectar els horaris dels controls disposats per l’organització. Tancant la caminada hi van membres de l’organització (control escombra). Ningú pot anar més endarrerit que ells. Si algú va darrere del control escombra, queda exclòs de la caminada i l’organització no se’n fa responsable.
 7. Els participants es comprometen a seguir les alternatives i indicacions dels membres de l’organització.
 8. Els participants han de dur el següent material obligatòriament: Got, en els els avituallaments s’ompliran i no n’hi haurà de disponibles. Mòbil amb bateria carregada. Manta Tèrmica, l’organització en facilitarà a la sortida. Reserva d’aigua d’1 litre. Equip adequat per afrontar, si escau, les inclemències climàtiques pròpies de la muntanya, impermeable i tallavents. L’organització pot comprovar a la sortida o en qualsevol moment del recorregut el compliment d’aquesta norma i excloure a qui no la compleixi.
 9. L’organització us demana que sigueu respectuosos amb la natura i amb els altres participants i no es fa responsable dels actes d’irresponsabilitat que puguin cometre els participants. Serà motiu d’exclusió fer actuacions irresponsables, embrutar amb deixalles l’itinerari o la muntanya.
 10. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Caminada. No obstant això, l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la o de modificar algun tram del recorregut, si les circumstàncies ho aconsellen.
 11. En cas de baixa de la inscripció a la caminada, s’aplicarà el reglament del règim intern del Club Muntanyenc.
  S’haurà de comunicar per escrit o correu electrònic amb noms i cognoms, DNI, activitat que es vol donar de baixa i motiu.
  Si el termini de cancel·lació és superior a 15 dies naturals de l’inici de l’activitat, es retornarà el 80% de la inscripció.
  Si el termini de cancel·lació és inferior o igual a 15 dies i superior a 7 dies naturals de l’inici de l’activitat es retornarà el 50% del preu de la inscripció.
  Si el termini de cancel·lació és inferior o igual a 7 dies naturals, no es tornarà cap import.
 12. Les dades del formulari d’inscripció s’incorporaran a un fitxer propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat, amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció. Aquestes dades només seran utilitzades per comunicacions d’informació relacionada amb la Caminada. Així mateix durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar els participants i de les imatges en farà bon ús per als fins de la Caminada. A l’inscriure-us en aquesta caminada consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Club Muntanyenc Sant Cugat, C. Sant Bartomeu, 11, 08172 Sant Cugat del Vallès.
 13. Tots els imprevistos no reflectits en aquest reglament seran resolts per l’organització i les seves decisions seran de compliment obligatori.
 14. L’organització es reserva el dret d’excloure qualsevol participant pel fet de no acceptar o complir aquest Reglament. El fet d’inscriure’s comporta l’acceptació d’aquest Reglament.

Ens hem unit a l’iniciativa de la FEEC de les caminades sostenibles i per aquesta mateixa raò afegim i ens comprometem a aplicar la següent normativa a la nostra caminada:

 • El camí està senyalitzat amb materials reutilitzables o biodegradables.
  Es recomana:
 • NO utilitzar ampolles d’un sol ús ni utilitzar cap tipus de material no reciclable per a embolicar el menjar.
 • Fomentar la correcta separació i reciclatge dels residus.
 • Fomentar el respecte al medi ambient en general: com és ara el silenci i portar les deixalles orgàniques i no orgàniques a casa.