Reglament

 1. La Caminada de l’any 2022 està afectada pel compliment de la normativa de prevenció del COVID-19, El Club Muntanyenc Sant Cugat aplicarà els protocols prescrits per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya. No hi podrà participar cap persona afectada per coronavirus.
 2. S’ha d’omplir el full de declaració responsable per a esportistes i portar-lo imprès al taulell de sortida.
  Els menors necessitaran també portar l’autorització signada pels seus tutors legals.
 3. Es recomana:
  a)Mantenir les distàncies entre caminadors/es
  b)Mascareta en les fases d’aturada i al creuar poblacions, evitant el contacte amb altes caminadors i amb els voluntaris
  c)Dur gel desinfectant
 4. A l’arribar als controls i avituallaments caldrà que els caminadors mantinguin la distància de seguretat, recolliran els entrepans en racions individuals.
 5. L’organització desitja que tothom faci la caminada al ritme de les seves possibilitats, ja que no es tracta de cap competició. Recordeu que es tracta d’una caminada popular, no d’una cursa. Els temps d’obertura i de tancament dels controls estan calculats per fer-la caminant, tot i que amb horaris molt amplis. Si algú la vol fer corrent ha de tenir en compte que potser es trobi algun control encara per obrir.
 6. Els participants estan obligats a respectar els horaris dels controls disposats per l’organització. Tancant la caminada hi van membres de l’organització (control escombra). Ningú pot anar més endarrerit que ells. Si algú va darrere del control escombra, queda exclòs de la caminada i l’organització no se’n fa responsable.
 7. L’inscrit participa lliurement i sota la seva responsabilitat tant personal com davant de tercers. En particular ha de valorar la dificultat i la llargària de la caminada, de 43 km, i la seva preparació física per fer-la. Els participants es comprometen a seguir les alternatives i indicacions dels membres de l’organització.
 8. Els menors de 18 anys necessitaran autorització escrita dels pares o tutors legals i hauran d’anar acompanyats d’un adult.
 9. L’organització us demana que sigueu respectuosos amb la natura i amb els altres participants i no es fa responsable dels actes d’irresponsabilitat que puguin cometre els participants.
 10. Pot ser motiu d’exclusió fer actuacions irresponsables, embrutar amb deixalles l’itinerari o la muntanya.
 11. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la Caminada. No obstant això, l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la o de modificar algun tram del recorregut, si les circumstàncies ho aconsellen.
 12. En cas de baixa a la caminada, s’aplicarà el reglament del règim intern del Club Muntanyenc.
  S’haurà de comunicar per escrit o correu electrònic amb noms i cognoms, DNI, activitat que es vol donar de baixa i motiu.
  Si el termini de cancel·lació és superior a 15 dies naturals de l’inici de l’activitat, es retornarà el 80% de la inscripció.
  Si el termini de cancel·lació és inferior o igual a 15 dies i superior a 7 dies naturals de l’inici de l’activitat es retornarà el 50% del preu de la inscripció.
  Si el termini de cancel·lació és inferior o igual a 7 dies naturals, no es tornarà cap import.
 13. Tots els participants han d’estar coberts per l’assegurança de la FEEC. Als participants no federats a la FEEC els farem una assegurança per al dia de la caminada.
 14. Les dades del formulari d’inscripció s’incorporaran a un fitxer propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat, amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció. Aquestes dades només seran utilitzades per comunicacions d’informació relacionada amb la Caminada. Així mateix durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar els participants i de les imatges en farà bon ús per als fins de la Caminada. A l’inscriure-us en aquesta caminada consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a Club Muntanyenc Sant Cugat, C. Sant Bartomeu, 11, 08172 Sant Cugat del Vallès.
 15. Tots els imprevistos no reflectits en aquest reglament seran resolts per l’organització i les seves decisions seran de compliment obligatori.
 16. L’organització es reserva el dret d’excloure qualsevol participant pel fet de no acceptar o complir aquest Reglament. El fet d’inscriure’s comporta l’acceptació d’aquest Reglament.

Ens hem unit a l’iniciativa de la FEEC de les caminades sostenibles i per aquesta mateixa raò afegim i ens comprometem a aplicar la següent normativa a la nostra caminada:

 • El camí està senyalitzat amb materials reutilitzables o biodegradables.

  Es recomana:
 • NO utilitzar ampolles d’un sol ús ni utilitzar cap tipus de material no reciclable per a embolicar el menjar.
 • Fomentar la correcta separació i reciclatge dels residus.
 • Fomentar el respecte al medi ambient en general: com és ara el silenci i portar les deixalles orgàniques i no orgàniques a casa.
 • Els pitralls identificadors dels participants, que també serveixen com a control de pas, estan confeccionats amb cotó reciclat i contenen llavors per a fer germinar.